:: ikb.poznan.pl :: fceee.put.poznan.pl :: put.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Hubert Morańda

Dział: Archiwum

Uczelnia:

Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki

Autor: Hubert Morańda
Tytuł pracy: Identyfikacja defektów komory gaszeniowej wyłącznika próżniowego na podstawie opisu parametrycznego rozkładów częstościowo-amplitudowych oraz częstościowo-fazowych ładunku przenoszonego przez wyładowania niezupełne generowane przez defekty

Rozprawa doktorska

Promotor:

prof. dr hab. inż. Hanna Mościcka-Grzesiak

Rok: 1999
 1. Wstęp
 2. Defekty układu izolacyjnego próżniowej komory gaszeniowej
 3. Metody identyfikacji defektów
 4. Cel, teza i zakres pracy
 5. Badania eksperymentalne
 6. Opis parametryczny defektów komory gaszeniowej
 7. Identyfikacja defektów badanego obiektu
 8. Wyniki procesu identyfikacji
 9. Wnioski
 10. Przyszłe badania
 11. Literatura

Pliki na naszym serwerze są opublikowane w formacie Potrable Document Format (PDF).
Do ich przeglądania można wykorzystać darmowy program Acrobat Reader (8.5MB, Windows).

 
  aktualizacja: 2003.11.05 :: webmaster