:: ikb.poznan.pl :: fceee.put.poznan.pl :: put.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Historia

    Edukacyjny portal AlmaMater jest ewolucyjnym rozwinięciem inicjatywy PESS (Personal External Support System), której celem było publiczne udostępnienie wiarygodnych materiałów edukacyjnych tworzonych przez studentów w postaci notatek z wykładów. Udział kadry naukowo-dydaktycznej w opracowaniu był pożądany, jednak nie był wymogiem koniecznym do ich publikacji. Po pozytywnych doświadczeniach z wdrożenia PESS powołany został portal edukacyjny AlmaMater.

    Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie platformy wspierającej proces edukacji współczesnymi technikami multimedialnymi opartymi o powszechnie dostępne komputery osobiste i sieć Internet. Szkieletem portalu jest rzeczywista siatka przedmiotów studium magisterskiego i zaocznego (plan studiów). Materiały edukacyjne są sukcesywnie dołączane w postaci odwołań z planu studiów miarę ich powstawania. W ramach portalu pracownicy naukowo-dydaktyczni tworzą autorskie edycje wykładów, ćwiczeń i trenażerów edukacyjnych lub uzupełniać materiały przygotowane przez studentów w postaci notatek z zajęć.

    Przedsięwzięcie ma charakter działań permanentnych opartych o wynik współdziałania kadry naukowo-dydaktycznej i studentów. Oczekiwanym efektem powinno być stworzenie skutecznego mechanizmu tworzenia i aktualizacji bazy wiedzy wspierającej procesy edukacyjne na bieżąco. Dodatkowo można oczekiwać polepszenia jakości edukacji w efekcie permanentnej współpracy studentów z pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

 
  aktualizacja: 2003.11.05 :: webmaster