:: ikb.poznan.pl :: fceee.put.poznan.pl :: put.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Inicjatywa Kształcenia Bezpośredniego - AlmaMater

2005.05.25
Ćwiczenie projektowe z Mechaniki Budowli

2005.01.21
Wykłady z Konstrukcji metalowych II (Wykłady)

2004.12.23
Nowe wykłady z Teorii sprężystości (Wykłady)

2004.09.28
Publikacja rozprawy doktorskiej (dr inż. Michał Guminiak) w dziale Archiwum.

2003.06.23
Kolejne wykłady drugiej części wykładów z Mechaniki budowli (03/04)

2003.06.16
Publikacja fragmentu drugiej części wykładów z Mechaniki budowli (03/04)

2003.06.04
Uzupełnienie brakujących rozdziałów od 12.1.7 do 12.3.3 w podręczniku Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych.

2003.06.02
Nowe wykłady z Wytrzymałości materiałów (Wykłady)

2003.05.14
Aktualizacja wykładów z Mechaniki Budowli (03/04)

2003.04.19
Pierwsza cześć wykładów z Wytrzymałości materiałów (Wykłady)

2003.02.09
Publikacja nowych wykładów z Metod Komputerowych (Wykłady).

2003.02.05
Publikacja pierwszej części nowych wykładów z Mechaniki Budowli (Wykłady).

2003.10.03
Publikacja podręcznika akademickiego profesora Tomasza Łodygowskiego i doktora Witolda Kąkola "Metoda elementów skończonych w wybranych zagadnieniach mechaniki konstrukcji inżynierskich" w dziale Biblioteka.

2003.09.10
Publikacja podręcznika akademickiego profesora Józefa Jasiczaka "Technologie betonu" (Biblioteka).

2003.06.17
Publikacja w postaci plików PDF książki profesora Andrzej Gawęckiego "Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych" w dziale Biblioteka. Publikacja podręcznika akademickiego profesora Józefa Jasiczaka "Technologie budowlane II" (Biblioteka). Pierwsza część wykładów z Teorii spreżystości (Wykłady). Nowy wykład oraz nowe ćwiczenia projektowe z Mechaniki Budowli (Wykłady).

2003.01.17
W dziale Oprogramowanie pakiet OpenOffice oraz Gimp.

2003.01.17
Wykłady z Mechaniki Budowli oraz Metod Komputerowych w dziale Wykłady.

2003.09.17
Utworzenie działu Oprogramowanie.

2002.08.29
Publikacja pracy naukowej (dr inż. Zdzisław Pawlak) w dziale Archiwum.

2002.08.28
Publikacja pracy magisterskiej (mgr inż. Marcin Wierszycki) w dziale Archiwum.

2002.08.16
Publikacja pracy naukowej (dr inż. Przemysław Litewka) w dziale Archiwum.

2002.08.01
Eksperymentalna publikacja pracy naukowej w dziale Archiwum (dr inż. Hubert Morańda).

2002.07.12
Uruchomienie usług e-mail, ftp i www dla założycieli i uczestników Inicjatywy Kształcenia Bezpośredniego - AlmaMater.

 
  aktualizacja: 2006.08.14 :: webmaster