:: ikb.poznan.pl :: fceee.put.poznan.pl :: put.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Instrukcje

    Poniżej znajdują się instrukcje dla redaktorów publikacji elektronicznych wydawnictwa AlmaMater. Wersje SXW (są to pliki edytora tekstowego z pakietu OpenOffice) można traktować jako gotowe szablony dla nowo tworzonych publikacji.

 
  aktualizacja: 2006.08.14 :: webmaster