:: ikb.poznan.pl :: fceee.put.poznan.pl :: put.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Instalacja Ghostscript'a i Ghostview

Dział: Oprogramowanie | Konwersja plików z dokumentami do formatu PDF

Należy pobrać dwa pliki: Ghostscript (v.8.54, 12.3MB) oraz Ghostview (v. 4.8, 1.4MB). Aktualne wersje tych programów można znaleść na stronie http://www.cs.wisc.edu/~ghost/. Ważna jest kolejność instalacji - najpierw instalujemy Ghostscripta a dopiero potem Ghostview. Instalacja obu programów nie jest specjalnie skomplikowana i w zasadzie sprowadza sie do zatwierdzania informacji pojawiającej sie w kolejnych okienkach.

Instalacja Ghostscripta przebiega w następujący sposób (zrzuty ekranów pochodzą z Windows 2000).

Po uruchomieniu pliku gs854w32.exe na ekranie ukaże się poniższe okienko.

gs_01.gif (5917 bytes)

Naciskamy klawisz Setup. Chwilę potrwa rozpakowanie programu instalacyjnego.

gs_02.gif (8903 bytes)

Następnie naciskamy klawisz Install. Dla większego porządku można zmienić zawartość pola Install to directory na np. c:\program files\gs. Program skopuje pliki, dokona potrzebnych modyfikacji w systemie operacyjnym i wyświetli okno z grupą Ghostscript.

gs_03.gif (14712 bytes)

Zamykamy to okienko i uruchamiamy program gsv48w32.exe (Ghostview).

gsv_01.gif (5959 bytes)

Naciskamy klawisz Setup. Po rozpakowaniu programu instalacyjnego zostaniemy poproszeni o wybór języka.

gsv_02.gif (4893 bytes)

Po wybraniu języka zostanie wyświetlone poniższe okienko.

gsv_03.gif (9000 bytes)

Naciskamy klawisz Next.

gsv_04.gif (8578 bytes)

Znów naciskamy Next.

gsv_05.gif (9733 bytes)

Znów Next.

gsv_06.gif (8318 bytes)

Next

gsv_07.gif (9138 bytes)

I w końcu Finish.

gsv_08.gif (15798 bytes)

Tak prezentuje się grupa Ghostgum.

gsv_09.gif (7620 bytes)

I zakończenie instalacji.

Powrót do Konwersja plików z dokumentami do formatu PDF

 
  aktualizacja: 2006.08.14 :: webmaster