:: ikb.poznan.pl :: fceee.put.poznan.pl :: put.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Wykłady

Przedmiot
Rok akademicki
Wykładowca/Redaktor
Zespół redakcyjny
Metody komputerowe II 2004/2005 prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
dr inż. Ewa Oleszkiewicz
J.Gieczewski
M.Kończal
A.Krzysztoń
D.Mejbaum
N.Roszak
M.Wojciechowski J.Wojtkowiak
Wytrzymałość materiałów 2004/2005 prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki
dr inż. Janusz Dębiński
Teoria spężystości 2003/2004 prof. dr hab. Jerzy Rakowski
dr inż. Przemysław Wielentejczyk
Urszula Gawron
Przemysław Baron
Przemysław Aściukiewicz
Agnieszka Krzysztoń
Dorota Ratajczak
Marcin Wojciechowski
Mechanika Budowli 2003/2004 prof. dr hab. Jerzy Rakowski
dr inż. Zdzisław Pawlak
Paulina Przybylska
Sebastian Jambrożek
Marek Komosa
Agnieszka Sysak
Emilia Mikołajczak
Dobrosława Dobra
Agnieszka Wdowska
Metody komputerowe 2003/2004

dr inż. Witold Kąkol

Dominika Mejbaum
Anna Snela
Marek Komosa
Konstrukcje metalowe II 2004/2005 dr inż. Jacek Tasarek Paulina Przybylska
Łukasz Szymański
Wytrzymałość materiałów
(w przygotowaniu)
2003/2004 prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki
dr inż. Janusz Dębiński
Wojciech Bernat
Anna Chorowska
Joanna Mikołajewska
Tomasz Terlecki
Anna Zielona
Hasan Qaraqish
Dominik Woźniak
Michał Tomaszewski
Jerzy Jędrzej Skoryna
Mechanika budowli 2002/2003 prof. dr hab. Jerzy Rakowski Olga Kopacz
Adam Łodygowski
Wojciech Pawłowski
Michał Płotkowiak
Krzysztof Tymper
Teoria sprężystości 2002/2003 prof. dr hab. Jerzy Rakowski Olga Kopacz,
Krzysztof Krawczyk
Adam Łodygowski
Michał Płotkowiak
Agnieszka Świtek
Krzysztof Tymper
 
  aktualizacja: 2008.10.15 :: webmaster