:: ikb.poznan.pl :: fceee.put.poznan.pl :: put.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Mechanika Budowli (2003/2004)

Dział: Wykłady

Wykładowca: prof. dr hab. Jerzy Rakowski

Konsultant-redaktor: dr inż. Zdzisław Pawlak

Studencki zespół redakcyjny:

:: Zawartość

Część I

 
 1. Wstęp

 2. Praca sił wewnętrznych

 3. Współczynnik ścinania (korekcyjny)

 4. Równanie pracy wirtualnej

 5. Temperatura, osiadanie podpór, błędy montażu w równaniu pracy wirtualnej

 6. Wyznaczanie linii ugięcia w układach prętowych

 7. Twierdzenia o wzajemności

 8. Analiza kinematyczna i statyczna ustrojów prętowych

 9. Metoda sił

 10. Metoda sił - rama

 11. Metoda sił - kratownica

 12. Metoda sił - łuk

 13. Belki ciągłe statycznie niewyznaczalne

 14. Ramy przestrzenne statycznie niewyznaczalne

 15. Zadania - powtórka

Część II

 1. Wzory transformacyjne metody przemieszczeń

 2. Stopień kinematycznej niewyznaczalności

 3. Metoda przemieszczeń - zasady ogólne

 4. Ramy obciążone termicznie, osiadaniem podpór oraz przypadki szczególne

 5. Metoda przemieszczeń - przykład liczbowy

 6. Komputerowa wersja metody przemieszczeń

 7. Metoda mieszana

 8. Metoda Crossa

 9. Stateczność sprężysta układów prętowych

 10. Stateczność początkowa

 11. Statyka z uwzględnieniem dużych sił osiowych

 12. Wprowadzenie do dynamiki budowli

 13. Drgania harmoniczne układów dyskretnych o wielu stopniach swobody

 14. Drgania prętów prostych o ciągłym rozkładzie masy

 15. Drgania własne ram - obliczenie częstości kołowych drgań własnych

 16. Zadania - powtórka

 

Projekty

Pliki na naszym serwerze są opublikowane w formacie Potrable Document Format (PDF).
Do ich przeglądania można wykorzystać darmowy program Acrobat Reader (8.5MB, Windows).

 
  aktualizacja: 2005.06.24 :: webmaster