:: ikb.poznan.pl :: fceee.put.poznan.pl :: put.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Metody komputerowe (2003/2004)

Dział: Wykłady

Wykładowca: dr inż. Witold Kąkol

Studencki zespół redakcyjny:

:: Spis treści wykładów

OD AUTORÓW

1. WSTĘP. METODA EULERA

2. MODYFIKACJE METODY EULERA

3. METODY RUNGEGO-KUTTY

4. UKŁADY RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH

5. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE - ZAGADNIENIA BRZEGOWE

6. ZAGADNIENIA WŁASNE

7. METODA WAŻONYCH REZIDUÓW

8. METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

9. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE

Pliki na naszym serwerze są opublikowane w formacie Potrable Document Format (PDF).
Do ich przeglądania można wykorzystać darmowy program Acrobat Reader (8.5MB, Windows).

 
  aktualizacja: 2004.02.12 :: webmaster