mgr inż. Anita Kaczor
 
Formularze ćwiczeń projektowych:
 •  podstawy mechaniki - studia stacjonarne I stopnia - semestr I:
 1. Analiza kinematyczna i statyczna płaskich układów tarcz sztywnych.
 2. Wyznaczanie sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych - ramy.
 3. Wyznaczanie sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych - kratownice.
 •  mechanika budowli - studia stacjonarne I stopnia - semestr III:
 1. Obliczanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych z zastosowaniem równania pracy wirtualnej.
 2. Metoda sił.
 •  mechanika budowli - studia stacjonarne I stopnia - semestr IV:
 1. Metoda przemieszczeń.
 2. Dynamika - ujęcie klasyczne.
 •  mechanika budowli - studia niestacjonarne I stopnia - semestr IV:
 1. Obliczanie przemieszczeń za pomocą równania prac wirtualnych.
 2. Metoda sił.
 •  mechanika budowli - studia niestacjonarne I stopnia - semestr V:
 1. Metoda przemieszczeń.
 2. Dynamika w ujęciu klasycznym.
Przykładowe zadania:
temat komu może się przydać??
st. dzienne st. zaoczne
I st. II st. I st. II st.
PM MB MB MB MK
sem.
I
sem.
III
sem.
?
sem.
IV
sem.
V
sem.
II
Analiza kinematyczna i statyczna płaskich układów tarcz sztywnych:
*          
*          
*          
*          
*          
*          
Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach statycznie wyznaczalnych:
*          
*          
Wyznaczanie sił wewnętrznych w ramach statycznie wyznaczalnych:
 •  
*          
Wyznaczanie sił w prętach kratownic statycznie wyznaczalnych:
 •  
           
Linie wpływowe sił w układach statycznie wyznaczalnych:
 •  
           
Wyznaczanie przemieszczeń w układach statycznie wyznaczalnych (RPW):
  *        
  *        
  *        
  *   *    
  *   *    
Metoda sił:
  *   *    
  *   *    
  *   *    
  *        
  *        
  *        
Obliczanie przemieszczeń (RPW) w układach statycznie niewyznaczalnych:
  *   *    
  *   *    
Linie wpływu sił - belki ciągłe:
    *   *  
    *      
Metoda przemieszczeń:
  *     *  
  *     *  
Dynamika w ujęciu klasycznym:
  *     *  
  *     *  
Komputerowa wersja metody przemieszczeń:
    *     *
Przykładowe projekty:
temat komu może się przydać??
st. dzienne st. zaoczne
I st. II st. I st. II st.
PM MB MB MB MK
sem.
I
sem.
III
sem.
II
sem.
IV
sem.
V
sem.
II
Analiza kinematyczna i statyczna układu tarcz sztywnych:
*          
*          
*          
*          
*          
Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach statycznie wyznaczalnych:
*          
*          
Wyznaczanie sił wewnętrznych w ramach statycznie wyznaczalnych:
*          
*          
*          
*          
*          
Wyznaczanie sił w prętach kratownic statycznie wyznaczalnych:
*          
*          
*          
Linie wpływowe sił w układach statycznie wyznaczalnych:
  *   *    
  *   *    
  *   *    
  *   *    
  *   *    
Wyznaczanie przemieszczeń w układach statycznie wyznaczalnych (RPW):
  *        
  *        
  *        
  *        
Metoda sił:
  *   *    
  *   *    
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *   *    
  *   *    
Linie wpływowe sił - belki ciągłe:
  *     *  
  *     *  
  *     *  
Metoda przemieszczeń - ramy:
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
  *     *  
  *     *  
Dynamika w ujęciu klasycznym:
  *        
  *        
  *        
  *        
  *        
  *        
  *        
  *        
Komputerowa wersja metody przemieszczeń:
    *     *
    *     *
    *     *
    *     *
Dynamika - wersja komputerowa:
          *
Kolokwia:
Programy:
literatura:
mechanika ogólna:
 • J.MISIAK: Mechanika ogólna, WNT, Warszawa 1993; t.I Statyka i kinematyka; t.II Dynamika
 • J.LEYKO: Mechanika ogólna, PWN, Warszawa 1997; t.I Statyka i kinematyka; t.II Dynamika
 • Z.CYWIŃSKI: Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne, PWN Warszawa 1999
 • A.GARSTECKI, A.GAWĘCKI, Z.LIS, J.PIETRZAK: Wytrzymałość materiałów, skrypt Politechniki Poznańskiej, cz.I
 • M.E.NIEZGODZIŃSKI, Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, PWN
 • F.P.BEER, E.R.JOHNSON: Vector Mechanics for Engineers, Statics, International Student Edition, McGraw-Hill Book Company Japan, Tokyo 1984
 • F.P.BEER, E.R.JOHNSON: Vector mechanics for Engineers, Dynamics, International Student Edition 1976
 • J.F.Shelley, Engineering Mechanics, Dynamics, McGraw-Hill Book Company 1980
 • dr Wojciech Sałata (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania PP): Mechanika ogólna w zarysie
mechanika budowli:
 • RAKOWSKI J., Mechanika budowli - zadania, cz.I,
  Wydawnictwo Poliechniki Poznańskiej,
  Poznań 2007

 • GUMINIAK M., RAKOWSKI J., Zbiór zadań z mechaniki budowli,
  Wydanie drugie poprawione i uzupełnione,
  Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile,
  Piła 2009
 • GUMINIAK M., RAKOWSKI J., Zbiór zadań z mechaniki budowli,
  Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile,
  Piła 2008
 • NOWACKI W., Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1974 (t.I) - wyd. III zmienione
 • PRACA ZBIOROWA: Mechanika budowli z elementami ujęcia komputerowego, Arkady, Warszawa 1984 (t.I + t.II)
 • DYLąG Z., KRZEMIŃSKA-NIEMIEC E., FILIP F., Mechanika Budowli, PWN, Warszawa 1974, 77, 89 (t.I + t.II)
 • CHUDZIKIEWICZ A., Statyka budowli, PWN, Warszawa 1973, 75 (cz.1 + cz.2)
 • OLSZOWSKI B., STOJEK Z., WASZCZYSZYN Z., Zarys mechaniki budowli, Politechnika Krakowska, Kraków 1978
 • CYWIŃSKI Z., Mechanika budowli w zadaniach, PWN, Warszawa-Poznań, 1976; t.I Układy statycznie wyznaczalne; t.II Podstawy układów statycznie niewyznaczalnych
 • RAKOWSKI J., Mechanika budowli - wykłady, Alma Mater
 • GAWĘCKI A., Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, Wydawnictwo PP, 1998 (t.I +t.II)