STRONA GŁÓWNA
KONFERENCJE
DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWA
DYDAKTYKA
INFORMACJE DLA
STUDENTÓW
ZADANIA

Dr inż. Anna Knitter-Piątkowska

 

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO
 • Knitter-Piątkowska A., Pozorski Z. Ziopaja K., Garstecki A., Damage detection using dynamic approach and sensitivity analysis, Proceedings of 1st CEACM Conference on Computer Methods in Mechanics, Gliwice/Wisła, Poland, 2003.
 • A. Knitter-Piątkowska, Z. Pozorski, K. Ziopaja, Wavelet transform as a tool in damage identification, 14th Inter-Institute Seminar for Young Researchers, Zakopane, Poland, 2003.
 • Knitter-Piątkowska A., Garstecki A., Wavelet transformation in damage identification by dynamic tests, GAMM 75th Annual Scientific Conference, Dresden, Germany, 2004.
 • Garstecki A., Knitter-Piątkowska A., Pozorski Z., Ziopaja K., Damage detection using parameter dynamic experiments and wavelet transformation, Proceedings of 8th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques, Vilnius, Lithuania, 2004, publikacja Journal of Civil Engineering and Management, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 3, Vol.10, September 2004.
 • A. Knitter-Piątkowska, Z. Pozorski, K. Ziopaja, Wykrywanie uszkodzenia w konstrukcji z wykorzystaniem falkowej analizy wyników eksperymentu mechanicznego lub termicznego, Spotkanie dyskusyjne nt. Zagadnienia odwrotne w mechanice materiałów i konstrukcji, 9-11 grudnia 2004, Janowice, Polska.
 • Garstecki A., Knitter-Piątkowska A., Pozorski Z., Ziopaja K., Damage detection using wavelet transform, Proceedings of 11th International Conference on Fracture, March 2005, Turin, Italy.
 • A. Knitter-Piątkowska, A. Garstecki, Damage detection in 2D structures using dynamic tests and wavelet transform, Proceedings of 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005 June 2005, Częstochowa, Poland.

 • Anna Knitter-Piątkowska, Damage detection using wavelet transform of static and dynamic structural response , 6th International PhD Symposium in Civil Engineering, August 2006, Zurich, Switzerland.
 • A. Knitter-Piątkowska, Z. Pozorski, A. Garstecki, Application of discrete wavelet transformation in damage detection. Part I: Static and dynamic experiments, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 13: 21-38, 2006.
 • Anna Knitter-Piątkowska, Zbigniew Pozorski and Andrzej Garstecki, Detection of localized damage using dynamic response fields and wavelet transformation, Proceedings of 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, June 19-22, 2007, Łódź-Spała, Poland.
 • A. Knitter-Piątkowska, Z. Pozorski, A. Garstecki, Damage detection and estimation in mechanical experiments using wavelet transformation and denoising, Proceedings of 37th Solid Mechanics Conference SolMech-2010, September 6-10, 2010, Warsaw, Poland.
 • Anna Knitter-Piątkowska, Andrzej Garstecki, Damage identification using wavelets, Proceedings of ECCOMAS International Conference IPM 2011 on Inverse Problems in Mechanics of Structure and Materials, April 27-30, 2011, Rzeszów-Sieniawa, Poland.
 • Anna Knitter-Piątkowska, Tomasz Garbowski, Andrzej Garstecki, Damage detection through wavelet transform and inverse analysis, Proceedings of 8th European Solid Mechanics Conference ESMC 2012, July 9-13, 2012, Graz, Austria.
 • A. Knitter-Piątkowska, T. Garbowski and A. Garstecki, Structural damage detection through wavelet decomposition and soft computing, Proceedings of 38th Solid Mechanics Conference SolMech-2012, August 27-31, 2012, Warsaw, Poland.
 • T. Garbowski, A. Knitter-Piątkowska and D. Jaskowska, Stochastic model reduction techniques applied to inverse problems in structural engineering, Proceedings of 38th Solid Mechanics Conference SolMech-2012, August 27-31, 2012, Warsaw, Poland.
 • Anna Knitter-Piątkowska, Tomasz Garbowski, Damage detection through wavelet decomposition and inverse analysis, Proceedings of the VI Interational Conference on Adaptive Modeling and Simulation ADMOS 2013, June 3-5, 2013, Lisbon, Portugal, peer-review article in proceeding Eds. J.P. Moitinho de Almeida, P. Diez, C. Tiago, N. Pares, CIMNE Barcelona, pp. 389-400, 2013. 
 • Anna Knitter-Piątkowska, Michał Guminiak and Maciej Przychodzki, Damage detection in truss structure being the part of historic railway viaduct usig wavelet transformation, Proceedings of 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2013, August 27-31, 2013, Poznań, Poland.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Projekt badawczy KBN 5 T07E 045 22 "Identyfikacja i optymalizacja konstrukcji z wykorzystaniem analizy wrażliwości" luty 2002 - czerwiec 2004


ROZPRAWA DOKTORSKA

    OPIEKUN NAUKOWY:                                       
   
prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki

    TEMAT ROZPRAWY:                                       
   
Wykorzystanie transformacji falkowej do wykrywania uszkodzeń  w konstrukcjach obciążonych
   statycznie  i dynamicznie.

    OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO:   
    26 listopada 2004

    PUBLICZNA OBRONA:   
     1 grudnia 2009


    AUTOREFERAT