www.SE.put.poznan.pl

UWAGA!  Nowy  adres  serwera:   www.se.put.poznan.pl

AlmaMater

Wydział BiI¦

Politechnika Poznańska


INSTYTUT
KONSTRUKCJI

BUDOWLANYCH

IKB

POLITECHNIKA
POZNAŃSKA

O Instytucie...

Zakłady

Dydaktyka

Biblioteka

Pracownicy

Konsultacje

Studenckie

Zasoby

Usługi

Laboratorium

FCEE English version

AlmaMater

Kontakt

 STUDIA
 PODYPLOMOWE

Inżynieria Pożarowa Budynków

Eurokody w praktyce

Realizacja inwestycji
celu publicznego oraz

procedury FIDIC
i Banku ¦wiatowego

 KOŁA NAUKOWE

 


 KONFERENCJE
 SEMINARIA

2013.08.27-31
CMM2013 Poznań

2012.09.26-29
IPB 2012

2012.05.02-04 WORKSHOP 2012

2010.11.18-20
TISNOB

2010.10.11-12
MetNet Poznań 2010

2010.09.22-24
KO-TRANSFER

2008.11.28
DIFISEK

2008.09.03-05
WORKSHOP 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: Kontakt

Instytut

Instytut Konstrukcji Budowlanych

Korespondencja: Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych, ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
Lokalizacja: Polska, 61-138 Poznań, ul. Piotrowo 5
Dane do faktury: Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, NIP: 777-00-03-699

tel.: (61) 665-2454, 665-2457
fax: (61) 876-6116, 665-2059
e-mail: office_se@put.poznan.pl

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak

Sekretariat Instytutu

lic. Agnieszka Laskowska
tel. (61) 665-2454
mgr Izabela Ratajczak
tel. (61) 665-2457

Zastępca dyrektora

dr hab. inż. Adam Glema, prof. PP

Sekretariat d/s zleceń

mgr Dorota Kubisiak
tel. (61) 665-2086
mgr Hanna Napieralska
tel. (61) 665-2083

Zastępca dyrektora

dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prof. PP

Bibioteka Instytutu

mgr Anna Gocałek
tel. (61) 665-2461

Laboratorium

Gabriela Gramza
tel. (61) 665-2640

 

ZAKŁAD BUDOWNICTWA
prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak
tel. (61) 665-2088, 665-2494
ZAKŁAD MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII BETONU
dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. nadzw.
tel. (61) 665-2168, 665-2169
ZAKŁAD KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski
tel. (61) 665-2450

ZAKŁAD KONSTRUKCJI METALOWYCH,
BETONOWYCH I DREWNIANYCH

dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. nadzw.
tel. (61) 665-2401

ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI

dr hab. inż. Przemysław Litewka
tel. (61) 665-2468

ZAKŁAD TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWNICTWA

dr hab. inż. Jerzy Pasławski
tel. (61) 665-2113

ZAKŁAD WYTRZYMAŁO¦CI MATERIAŁÓW

dr hab. inż. Adam Glema, prof. nadzw.
tel. (61) 665-2104

 
Use OpenOffice.org Firefox Get Thunderbird

statystyki

webmaster