Michał GUMINIAK
Dr hab. inż., adiunkt w Zakładzie Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej
Adres: ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań
e-mail: michal.guminiak@put.poznan.pl
tel.:+ 48 61 665 2475
English   Italiano   Française


EDUKACJA I PROFIL ZAWODOWY
1994-1999 – studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
1998-1999 – studia na Wydziale Budownictwa i Transportu Uniwersytetu w Padwie
wrzesień 1999 – obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej praca dyplomowa magisterska pt. Analiza komputerowa zjawisk cieplno-wilgotnościowych i mechanicznych w wybranych betonach wysokowartościowych w warunkach pożarowych, promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, recenzent: prof. dr hab. inż. Piotr Klemm. Uzyskanie stopnia magistra inżyniera budownictwa lądowego
wrzesień 2004 – obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej rozprawa doktorska pt. Analiza płyt cienkich metodą elementów brzegowych z wykorzystaniem nowego sformułowania warunków brzegowych, promotor: dr hab. inż. Ryszard Sygulski, prof. PP, recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dr hab. inż. Jerzy Rakowski, prof. PP. Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budownictwo
kwiecień 2005 wyróżnienie Ministra Infrastruktury za rozprawę doktorską
styczeń 2017 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej (monografia pt. Metoda elementów brzegowych w analizie płyt, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2016 r.)


free counters

webdesign: MJG