M. Guminiak, DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA - informacje dla studentów


luty 2007 – ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich przy Studium Pedagogicznym Politechniki Poznańskiej


ROK AKADEMICKI 2018/2019, SEMESTR ZIMOWY – plan zajęć i konsultacji

DZIEŃ TYGODNIA

PRZEDMIOT: MECHANIKA BUDOWLI

CZWARTEK

8.00 – 9.30, s. 402 CM, Grupa B5, ćwiczenia audytoryjne, tydzień parzysty

CZWARTEK

9.45 – 11.15, s. 401 CM, Grupa B7, ćwiczenia audytoryjne, tydzień parzysty

CZWARTEK

13.30 – 15.00, s. 201 BL, Grupa B7a, ćwiczenia projektowe, tydzień nieparzysty

CZWARTEK

13.30 – 15.00, s. 201 BL, Grupa B7b, ćwiczenia projektowe, tydzień parzysty

CZWARTEK

15.10 – 16.40, s. 201 BL, Grupa B5a, ćwiczenia projektowe, tydzień nieparzysty

CZWARTEK

15.10 – 16.40, s. 201 BL, Grupa B5b, ćwiczenia projektowe, tydzień parzysty

    PLAN KONSULTACJI: STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ORAZ NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

DZIEŃ TYGODNIA

PRZEDMIOT: MECHANIKA BUDOWLI, ZAAWANSOWANA MECHANIKA BUDOWLI

WTOREK

16.30 – 18.00, s. 304B BL

ŚRODA

11.15 – 11.45, s. 304B BL

ŚRODA

16.30 – 18.00, s. 304B BL


Nagrody

  1. październik 2009 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa I stopnia za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2008/2009

  1. październik 2010 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa I stopnia za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2009/2010

  1. sierpień 2012 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012

  2. październik 2013 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013