M. Guminiak, DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA - informacje dla studentów


luty 2007 - ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich przy Studium Pedagogicznym Politechniki Poznańskiej


ROK AKADEMICKI 2017/2018, SEMESTR LETNI - plan zajęć i konsultacji

DZIEŃ TYGODNIA

PRZEDMIOT: MECHANIKA BUDOWLI

CZWARTEK

godz. 11.45 - 13.15, Grupa B3, s. 215 BL, ćw. audytoryjne, tydzień parzysty

CZWARTEK

godz. 11.45 - 13.15, Grupa B9, s. 215 BL, ćw. audytoryjne, tydzień nieparzysty

CZWARTEK

godz. 13.30 - 15.00, Grupa B9, s. 30 BL, ćw. projektowe (B9a, tydzień nieparzysty)

CZWARTEK

godz. 13.30 - 15.00, Grupa B9, s. 30 BL, ćw. projektowe (B9b, tydzień parzysty)

CZWARTEK

godz. 15.10 - 16.40, Grupa B3, s. 30 BL, ćw. projektowe (B3a, tydzień nieparzysty)

CZWARTEK

godz. 15.10 - 16.40, Grupa B3, s. 30 BL, ćw. projektowe (B3b, tydzień parzysty)

    PLAN ZAJĘĆ: STUDIA STACJONARNE II - stopnia, kierunek: BUDOWNICTWO, rok I, sem. 1

DZIEŃ TYGODNIA

PRZEDMIOT: TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI

ŚRODA

godz. 15.10 - 16.40, Grupa B1, s. 202 BL, ćw. audytoryjne

    PLAN KONSULTACJI: STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

DZIEŃ TYGODNIA

PRZEDMIOT: MECHANIKA BUDOWLI, TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI

ŚRODA

11.15 - 11.45 oraz 17.00 - 18.00, p. 204C

CZWARTEK

11.15 - 11.45, p. 204C


Nagrody

  1. październik 2009 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa I stopnia za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2008/2009

  1. październik 2010 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa I stopnia za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2009/2010

  1. sierpień 2012 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012

  2. październik 2013 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013