M. Guminiak, DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA - informacje dla studentów


luty 2007 - ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich przy Studium Pedagogicznym Politechniki Poznańskiej


ROK AKADEMICKI 2016/2017, SEMESTR LETNI - plan zajęć i konsultacji

DZIEŃ TYGODNIA

PRZEDMIOT: MECHANIKA BUDOWLI

CZWARTEK

godz. 9.45 - 11.15, Grupa B5, s. 316 BL, ćw. projektowe (B5a, tydzień nieparzysty)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    PLAN KONSULTACJI: STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

DZIEŃ TYGODNIA

PRZEDMIOT: MECHANIKA BUDOWLI

-

-

-

-

Nagrody

  1. październik 2009 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa I stopnia za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2008/2009

  1. październik 2010 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa I stopnia za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2009/2010

  1. sierpień 2012 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012

  2. październik 2013 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013