M. Guminiak, DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA - informacje dla studentów


luty 2007 - ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich przy Studium Pedagogicznym Politechniki Poznańskiej


ROK AKADEMICKI 2018/2019, SEMESTR ZIMOWY – plan zajęć i konsultacji

DZIEŃ TYGODNIA

PRZEDMIOT: ---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

    PLAN ZAJĘĆ: ---------

---------

PRZEDMIOT: ---------

---------

---------

    PLAN KONSULTACJI: STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

DZIEŃ TYGODNIA

PRZEDMIOT: ---------

---------

---------

---------

---------


Nagrody

  1. październik 2009 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa I stopnia za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2008/2009

  1. październik 2010 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa I stopnia za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2009/2010

  1. sierpień 2012 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012

  2. październik 2013 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013