M. Guminiak, DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA - informacje dla studentów


luty 2007 - ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli akademickich przy Studium Pedagogicznym Politechniki Poznańskiej


ROK AKADEMICKI 2016/2017, SEMESTR LETNI - plan zajęć i konsultacji

DZIEŃ TYGODNIA

PRZEDMIOT: MECHANIKA BUDOWLI

CZWARTEK

godz. 11.45 - 13.15, Grupa B10, s. 238 BL, ćw. audytoryjne (B10 tydzień nieparzysty)

CZWARTEK

godz. 13.30 - 15.00, Grupa B10, s. 202 BL, ćw. projektowe ( B10a, tydzień nieparzysty)

CZWARTEK

godz. 13.30 - 15.00, Grupa B10, s. 202 BL, ćw. projektowe ( B10a, tydzień parzysty)

    PLAN KONSULTACJI: STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

DZIEŃ TYGODNIA

PRZEDMIOT: MECHANIKA BUDOWLI

ŚRODA

11.15 - 11.45 oraz 16.00 - 17.00, p. 204C

CZWARTEK

11.15 - 11.45, p 204C

Nagrody

  1. październik 2009 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa I stopnia za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2008/2009

  1. październik 2010 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa I stopnia za pracę dydaktyczną w roku akademickim 2009/2010

  1. sierpień 2012 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2011/2012

  2. październik 2013 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013