M. Guminiak, PRACE DYPLOMOWE ZREALIZOWANE

Zastosowanie metody elementów brzegowych w analizie statyki i dynamiki płyt cienkich
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Stefan Wyczkowski, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: prof. dr hab. inż. Ryszard Sygulski, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2009.
 • Statyka płyt cienkich w ujęciu metody elementów brzegowych
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Ireneusz Gmaj, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Politechniczny. Rok 2009.
 • Model belkowy i płytowy konstrukcji-porównanie wyników obliczeń statycznych
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Wojciech Kowalski, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Małgorzata Murkowska, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Politechniczny. Rok 2010.
 • Statyka płyt podpartych punktowo w ujęciu metody elementów brzegowych
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Marek Furman, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Małgorzata Murkowska, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Politechniczny. Rok 2010.
 • Stateczność elementów zginanych: model belkowy i płytowy konsytukcji-porównanie wyników obliczeń
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Michał Ratajczyk, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Małgorzata Murkowska, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Politechniczny. Rok 2010.
 • Analiza statyki układów prętowych w ujęciu macierzowym
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Daniel Tomaszewski, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Instytut Politechniczny. Rok 2011.
 • Stateczność początkowa i dynamika płyt spoczywających na wewnętrznych podporach liniowych w ujęciu metody elementów brzegowych
 • Praca dyplomowa magisterska. Autor: mgr inż. Marek Furman, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr hab. inż. Przemysław Litewka, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2012.
 • Rewitalizacja obiektu zabytkowego z projektem użytkowym piwnicy
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autorzy: inż. Renata Drapik, inż. Marta Dudek, Promotorzy: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Dariusz Janiszewski, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.
 • Projekt modernizacji domu mieszkalnego
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Justyna Paszczak, Promotorzy: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Marlena Kucz, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.
 • Projekt motelu
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Piotr Stępniewski, Promotorzy: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Marlena Kucz, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.
 • Pawilon wystawowy o konstrukcji żelbetowej
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Bartosz Włodarczyk, Promotorzy: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Marlena Kucz, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.
 • Projekt domu pasywnego z keramzytu
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Marta Miętkiewska, Promotorzy: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Marlena Kucz, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.
 • Projekt modernizacji budynku publicznego z przekształceniem funkcji obiektu
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autorzy: inż. Weronika Karpińska, inż. Anna Niespodzińska, Promotorzy: dr inż. Barbara Ksit, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Marlena Kucz, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014. Praca nagrodzona, I miejsce w konkursie stowarzyszenia SIPUR na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanu.
 • Analiza statyki płyt prostokątnych spoczywających na podłożu typu półprzestrzeni sprężystej metodą elementów brzegowych
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Olga Kaczmarek, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.
 • Analiza statyki płyt spoczywających na podłożu sprężystym typu Winklera metodą elementów brzegowych
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Paweł Jaszczyszyn, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2014.
 • Poznański Ogród Kultury
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autorzy: inż. Mikołaj Kowhan, inż. Bartosz Kubiński, Promotorzy: prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: doc. dr inż. Mariusz Dembiński, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2016.
 • Statyka łuków kołowych i parabolicznych w ujęciu analitycznym i metody elementów skończonych
 • Praca dyplomowa magisterska. Autor: mgr inż. Przemysław Piotrowiak, Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. PP, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2016.
 • Statyka płyt Kirchhoffa metodą elementów brzegowych w ujęciu podwójnego punktu kolokacji
 • Praca dyplomowa inżynierska. Autor: inż. Jędrzej Wierzbicki (dr hab. specjalności geologia inżynierska i geotechnika), Promotor: dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Bożena Litewka, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2016.
 • Projekt niecki basenowej w istniejącym obiekcie
 • Praca dyplomowa magisterska. Autor: mgr inż. Patryk Piechota, Promotorzy: prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, dr inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Paweł Szymański, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2016.
 • Muzeum Powstania Wielkopolskiego na terenie Parku Cytadela w Poznaniu
 • Praca dyplomowa magisterska inżynierska. Autorzy: mgr inż. Mikołaj Kowhan, mgr inż. Bartosz Kubiński, Promotorzy: prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak, dr hab. inż. Michał Guminiak, Koreferent: dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Budowlanych. Rok 2017.

 • PRACE DYPLOMOWE - PROPONOWANE TEMATY DO REALIZACJI

  Proponowane tematy prac dyplomowych inżynierskich
 • Statyka belek i płyt spoczywających na podłożu sprężystym w ujęciu metody elementów brzegowych
 • Zastosowanie uproszczonej metody obliczania całek brzegowych w analizie statyki płyt cienkich metodą elementów brzegowych
 • Proponowane tematy prac dyplomowych magisterskich
 • Zastosowanie uproszczonej metody obliczania całek brzegowych w analizie drgań własnych płyt cienkich metodą elementów brzegowych
 • Analiza drgań wymuszonych harmoniczne płyt cienkich spoczywających na podporach słupowych w ujęciu metody elementów brzegowych
 • Analiza drgań wymuszonych harmoniczne płyt cienkich spoczywających na wewnętrznych podporach liniowych w ujęciu metody elementów brzegowych
 • Analiza stateczności początkowej płyt cienkich spoczywających na wewnętrznych podporach liniowych w ujęciu metody elementów brzegowych