M. Guminiak, PRACE BADAWCZE


 • Zastosowanie metody elementów brzegowych w analizie płyt, praca prowadzona pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Ryszarda Sygulskiego
 • Rozprawa doktorska pt. Analiza płyt cienkich metodą elementów brzegowych z wykorzystaniem nowego sformułowania warunków brzegowych. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Rok 2004. Treść rozprawy:
     1. Wstęp
     2.1 Statyka płyt
     2.2 Statyka płyt
     2.3 Statyka płyt
     3. Statyka płyt spoczywających na podporach słupowych
     4. Statyka płyt spoczywających na podłożu sprężystym
     5. Drgania własne płyt
     6. Stateczność płyt
     7. Wnioski
 • Statyka, dynamika i stateczność płyt
 • Analiza drgań własnych i wymuszonych płyt zanurzonych w cieczy
 • Analiza drgań własnych płyt zanurzonych w cieczy z uwzględnieniem dna i powierzchni swobodnej cieczy
 • Analiza drgań własnych i wymuszonych układu płyt zanurzonych w cieczy – analiza sprzężenia bezwładnościowego realizowanego za pomocą cieczy
 • Zastosowanie krzywoliniowych elementów brzegowych w analizie płyt
 • Zastosowanie metody równań równoważnych (Analog Equation Method) w ujęciu metody elementów brzegowych. Praca prowadzona pod kierunkiem Prof. Johna T. Katsikadelisa z Instytutu Analizy Konstrukcji Politechniki Ateńskiej
 • Zastosowanie metody transformacji falkowej do wykrywania uszkodzeń w konstrukcjach prętowych i powierzchniowych


Członkostwo w towarzystwach naukowych i naukowo-technicznych

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział Poznański, (PTMTS) od 2001 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego PTMTS w kadencji 2017-2018
 • Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM) od 2005 r.
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZiTB), Oddział Poznański, od 2012 r.


Prace opublikowane w materiałach konferencyjnych w formie streszczeń i artykułów pełnotekstowych

 1. Guminiak M., Okupniak B., Sygulski R., Analysis of plate bending by the boundary element method, Proceedings of IInd European Conference on Computational Mechanics, Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering ECCM-2001, Abstarcts, 1, 176-177, in CD-ROM, eds.: Z. Waszczyszyn, J. Pamin, June 26-29, 2001, Cracow, Poland
 2. Guminiak M., Sygulski R., Analysis of plates on elastic foundation by the boundary element method, VII Konferencja Konstrukcje Powłokowe Teoria i Zastosowania, Gdańsk-Jurata, Poland, 2002
 3. Guminiak M., Zastosowanie metody elementów brzegowych w statyce płyt cienkich, III Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice-Wisła, 2002, materiały konferencyjne opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, 95, str. 223-232
 4. Guminiak M., Sygulski R., Vibrations of plates immersed in fluid by BEM, Proceedings of 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003, Short Papers, 143-144, CD enclosed, eds.: T. Burczyński, P. Fedeliński and E. Majchrzak, June 3-6, 2003, Gliwice/Beskidy Mountains, Poland
 5. Guminiak M., Sygulski R., Stateczność początkowa płyt cienkich w ujęciu metody elementów brzegowych, X Sympozjum Stateczności Konstrukcji, 173-180, redakcja naukowa: K. Kowal-Michalska, Z. Kołakowski, Zakopane, 8-12. września, 2003
 6. Guminiak M., Litewka P., Sygulski R., Static analysis of plates on the unilateral foundation by BEM, Proceedings of the 9th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES, Vilnius, May 19-21, 2004, SELECTED PAPERS, Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika" scientific book 1026, III, 765-768, 2004, eds.: E. K. Zavadskas, P. Vainiunas and F. M. Mazzolani
 7. Guminiak M., Sygulski R., Zastosowanie MEB w analizie drgań własnych i stateczności płyt cienkich, NOWE KIERUNKI ROZWOJU MECHANIKI, Warszawa-Wilga, 8-10. kwietnia, 2005
 8. Guminiak M., Sygulski R., Vibrations of plates immersed in fluid considering a bottom and a free surface by BEM, Proceedings of 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2005, Short Papers, 85-86, CD enclosed, eds.: A. Garstecki, B. Mochnacki and N. Sczygiol, 21-24 June, 2005, Częstochowa, Poland
 9. Guminiak M., Sygulski R., Vibrations of system of plates immersed in fluid by BEM, Proceedings of IIIrd European Conference on Computational Mechanics, Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering ECCM-2006, 211, Springer 2006, eds.: C.A. Mota Soares, J.A.C. Rodrigues, J.A.C. Ambrósio, C.A.B. Pina, C.M. Mota Soares, E.B.R. Pereira and J. Folgado, CD enclosed, June 5-9, 2006, Lisbon, Portugal, Abstract
 10. Guminiak M., Sygulski R., Inertial coupling analysis of system of plates immersed in fluid by the BEM, Proceedings of 35th Solid Mechanics Conference SOLMECH-2006, Volume of Abstracts, 383-384, CD enclosed, September 4-8, 2006, Cracow, Poland
 11. Guminiak M., Sygulski R., Vibrations of plates immersed in compressible fluid by the BEM, Proceedings of 9th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES, Vilnius, May 16-18, 2007, SELECTED PAPERS, Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika" scientific book 1435, 925-930, 2007, eds.: M.J. Skibniewski, P. Vainiunas and E.K. Zavadskas
 12. Guminiak M., Sygulski R., Analysis of fluid-plate interaction in free vibration by the BEM, 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2007, Short Papers, 163-164, CD enclosed, eds.: K. Dems, D. Gawin, M. Lefik and Z. Więckowski, 19-22 June, 2007, Łódź-Spała, Poland
 13. Guminiak M., Kaczor A., Sygulski R., Zastosowanie metody elementów brzegowych w zagadnieniach interakcji konstrukcji i płynu, I KONGRES MECHANIKI POLSKIEJ, Streszczenia referatów, str. 174, pełny tekst: CD-ROM, redakcja naukowa: J. Kubik, W. Kurnik i W. K. Nowacki, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007
 14. Guminiak M., Słowek G., Protection of concrete structures considering spalling phenomena effect, Proceedings of 10th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES, Vilnius, May 19-21, 2010, SELECTED PAPERS, Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika" Scientific Book 1768-M, 1225-1232, 2010, CD enclosed, eds.: P. Vainiunas and E.K. Zavadskas
 15. Guminiak M., Zastosowanie krzywoliniowych elementów brzegowych w analizie płyt, II KONGRES MECHANIKI POLSKIEJ, Streszczenia referatów, str. 117, pełny tekst w wersji elektronicznej zamieszczony w materiałach konferencyjnych, redakcja naukowa: T. Łodygowski, W. Sumelka, Poznań, 29-31. sierpnia 2011
 16. Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Przychodzki M., Damage detection in truss structure being the part of historic railway viaduct using wavelet transformation, 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2013, Short Papers, TS05-05-06, PDF version enclosed on USB-stick, eds.: T. Łodygowski, J. Rakowski, T. Garbowski, W. Sumelka, 27-31 August, 2013, Poznan, Poland
 17. Ziopaja K., Guminiak M., Zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej w wykrywaniu uszkodzeń w belkach ciągłych podpartych sprężyście, XXIV Seminarium Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów, Organizatorzy: Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej i Oddział Wielkopolski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Rosnówko-Poznań, 3-4 czerwca, 2014
 18. Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Przychodzki M., Damage detection in truss structure using wavelet transformation, 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V), 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI), 20-25 July, 2014, Barcelona, Spain, Abstract
 19. Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Damage detection in plate structures using wavelet transformation, Proceedings of 39th Solid Mechanics Conference SOLMECH-2014, Book of Abstracts, 157-158, September 1-5, 2014, Zakopane, Poland, Abstract
 20. Sygulski R., Guminiak M., Polus Ł., Stability of a steel welded girder with bending and shear forces included, Proceedings of the Stability of Structures XIV-th Symposium-Zakopane, 102-103, eds.: Z. Kołakowski, T. Kubiak, R. Mania, M. Urbaniak, J. Grudziecki, June 8-12, 2015, Zakopane, Poland, Abstract
 21. Guminiak M., Pawlak Z., An application of the Boundary Element Method to the analysis of initial stability of plates, 3rd Polish Congress of Mechanics-21th International Conference on Computer Methods in Mechanics PCM-CMM-2015, Short Papers, 1, 359-360, eds.: M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, 8-11 September, 2015, Gdańsk, Poland, Abstract
 22. Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., An application of the Discrete Wavelet Transform to defect localization in plates, 3rdPolish Congress of Mechanics-21th International Conference on Computer Methods in Mechanics PCM-CMM-2015, Short Papers, 2, 755-756, eds.: M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, 8-11 September, 2015, Gdańsk, Poland, Abstract
 23. Guminiak M., An application of difference operators and the Boundary Element Method to plate analysis, GAMM-2016, March 7-11, 2016, Braunschweig, Germany, Abstract
 24. Guminiak M., Knitter-Piątkowska A., Selected problems of damage detection in internally supported plates using wavelet transform, European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering ECCOMAS–2016, 5–10 June 2016 Crete Island, Greece, Abstract
 25. Guminiak M., Wierzbicki J., An application of double collocation point approach in terms of the Boundary Element Method to plate analysis, GAMM-2017, March 6-10, 2017, Weimar-Ilmenau, Germany, Abstract
 26. Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Defect detection in plates using dynamic response signals and Discrete Wavelet Transform, 22th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2017, MS11-3 - MS11-4, eds.: T. Burczyński, J. Podgórski, M. Kuczma, E. Błazik-Borowa, J. Warmiński, T. Lipiecki,September 13-16, 2017, Lublin, Poland
 27. Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Application of 1-D and 2-D wavelet transform to crack identification in static and dynamic loaded plates, 6th European Conference on Computational Mechanics (ECCM VI), 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VII), 11-15 June, 2018, Glasgow, UK, Abstract
 28. Guminiak M., Pawlak Z., An application of fundamental solutions to initial stability and static analysis of plates, Proceedings of the Stability of Structures XV-th Symposium-Zakopane, 59-60, ed.: R.J. Mania, September 17-21, 2018, Zakopane, Poland


Referaty seminaryjne

 1. Guminiak M., Metoda elementów brzegowych dla płyt, współautorzy: mgr inż. B.Okupniak, dr hab. inż. R. Sygulski, połączone seminarium naukowe Zakładu Mechaniki Budowli i Zakładu Wytrzymałości Materiałów Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001 r.
 2. Guminiak M., Zastosowanie MEB w statyce płyt cz.I, seminarium naukowe studium doktoranckiego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2001 r.
 3. Guminiak M., Drgania płyt cienkich w ośrodku cieczy, współautor: dr hab. inż. R. Sygulski, seminarium naukowe Katedry Mechaniki Materiałów Politechniki Łódzkiej i zebranie naukowe Łodzkiego Oddziału PTMTS, Łódź, 2003 r.
 4. Guminiak M., Sygulski R., Drgania płyt zanurzonych w cieczy, połączone seminarium naukowe Zakładu Mechaniki Budowli, Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2003 r.
 5. Guminiak M., Zastosowanie MEB w statyce płyt cz.II, seminarium naukowe w ramach studium doktoranckiego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2003 r.
 6. Guminiak M., Drgania płyt zanurzonych w cieczy z uwzględnieniem dna i powierzchni swobodnej cieczy oraz stateczność początkowa płyt w ujęciu metody elementów brzegowych, współautor: dr hab. inż. R. Sygulski, prof. PP, seminarium naukowe Zakładu Mechaniki Budowli Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2005 r.
 7. Guminiak M., Drgania układu płyt zanurzonych w cieczy w ujęciu metody elementów brzegowych-sprzężenie bezwładnościowe drgań: płyta-ciecz, zebranie naukowe Łodzkiego Oddziału PTMTS, Łódź, 2006 r.
 8. Guminiak M., Zastosowanie metody elementów brzegowych w zagadnieniach interakcji konstrukcji i płynu, współautorzy: dr hab. inż. R. Sygulski, prof. PP, mgr inż. Anita Kaczor, Zebranie naukowe Łódzkiego Oddziału PTMTS, Łódź, 2007 r.
 9. Guminiak M., Zastosowanie metody równań równoważnych w ujęciu metody elementów brzegowych w analizie płyt, seminarium naukowe Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej oraz Poznańskiego Oddziału PTMTS, Poznań, 2012 r.
 10. Guminiak M., Application of boundary element method in selected problems of plate analysis , 30thAnniversiary of Scientific Cooperation between Poznan University of Technology and Leibnitz Universität Hannover. Bilateral Workshop on Topics in Civil and Mechanical Engineering, Hannover, 14-15 March, 2013
 11. Guminiak M., Kriger M., Koleje samorządowe na przykładzie Średzkiej Kolei Powiatowej, XVI Dolnośląski Festiwal Nauki na Politechnice Wrocławskiej, IX Dzień Transportowy: Wąskim torem od przeszłości do przyszłości, Wrocław, 21. września 2013 r.
 12. Guminiak M., Zastosowanie metody elementów brzegowych w analizie konstrukcji na przykładzie płyt, wykład seminaryjny w ramach zajęć fakultatywnych Studium Doktoranckiego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2014 r.
 13. Guminiak M., Zastosowanie metody elementów brzegowych w analizie stateczności płyt, seminarium naukowe Zakładu Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2015 r.


Prace opublikowane w czasopismach naukowych

 1. Guminiak M., Zastosowanie metody elementów brzegowych w analizie statyki płyt cienkich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 95, seria: Budownictwo, 223-232, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2002
 2. Guminiak M., Sygulski R., Initial stability of Kirchhoff plates by the boundary element method using a modified formulation of a boundary condition, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 7, 171-186, 2006
 3. Guminiak M., Static analysis of thin plates by the Boundary Element Method in a non-singular approach, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 9, 75-93, 2007
 4. Guminiak M., Free vibration analysis of thin plates by the Boundary Element Method in non-singular approach, Scientific Research of the Institute of Mathematic and Computer Science, 1, 6, 75-90, 2007
 5. Guminiak M., Sygulski R., The analysis of internally supported thin plates by the Boundary Element Method. Part 1 - Static analysis, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 9, 17-41, 2007
 6. Guminiak M., Sygulski R., The analysis of internally supported thin plates by the Boundary Element Method. Part 2 - Free vibration analysis, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 9, 43-74, 2007
 7. Guminiak M., Jankowiak T., The analysis of internally supported thin plates by the Boundary Element Method. Part 3 - Initial stability analysis, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 10, 51-67, 2007
 8. Guminiak M., Sumelka W., The free vibration analysis of plates resting on continuous internal supports by the Boundary Element Method, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 10, 69-97, 2007
 9. Pawlak Z., Guminiak M., The application of fundamental solutions in static analysis of thin plates resting on the internal elastic support, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 11, 67-96, 2008
 10. Guminiak M., Initial stability analysis of plates considering continuous internal supports by BEM, Scientific Research of the Institute of Mathematic and Computer Science, 1, 8, 47-62, 2009
 11. Guminiak M., Application of simplified curved boundary elements to the plate analysis-part one, Scientific Research of the Institute of Mathematic and Computer Science, 2, 9, 59-71, 2010
 12. Guminiak M., Application of simplified curved boundary elements to the plate analysis-part two, Scientific Research of the Institute of Mathematic and Computer Science, 2, 9, 73-81, 2010
 13. Guminiak M., A singular and non-singular BEM analysis of thin plates considering modified boundary conditions, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 14, 5-45, 2011
 14. Guminiak M., Litewka B., Selected problems of thin and thick plates theory in terms of BEM, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 15, 41-90, 2012
 15. Guminiak M., Simplified approach of free vibration analysis of plates supported in vicinity of the corners by BEM, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 12, 1, 45-54, 2013
 16. Guminiak M., An Alternative Approach of Initial Stability Analysis of Kirchhoff Plates by the Boundary Element Method, Engineering Transactions, 62, 1, 33-59, 2014
 17. Guminiak M., Szajek K., Static analysis of circular and elliptic plates resting on internal flexible supports by the Boundary Element Method, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 13, 2, 21-32, 2014
 18. Ziopaja K., Guminiak M., Zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej w wykrywaniu uszkodzeń w belkach podpartych sprężyście, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 18, 241-252, (XXIV Seminarium Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2014
 19. Rakowski J., Guminiak M., Non-linear vibration of Timoshenko beams by Finite Element Method, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 53, 3, 731-743, 2015
 20. Guminiak M., Initial stability of plates in various conservative load conditions by the Boundary Element Method, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 14, 3, 25-36, 2015
 21. Guminiak M., An Alternative Approach to Initial Stability Analysis of Kirchhoff Plates Resting on Internal Supports by the Boundary Element Method, Engineering Transactions, 63, 3, 273-296, 2015
 22. Guminiak M., Kriger M., Historia Średzkiej Kolei Powiatowej, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 20, 25-43, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2015
 23. Guminiak M., Static and Free Vibration Analysis of Thin Plates of the Curved Edges by the Boundary Element Method Considering an Alternative Formulation of Boundary Conditions, Engineering Transactions, 64, 1, 3-32, 2016
 24. Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Defect detection in plate structures using wavelet transformation, Engineering Transactions, 64, 2, 139-156, 2016
 25. Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Przychodzki M., Application of Discrete Wavelet Transformation to defect detection in truss structures with rigidly connected bars, Engineering Transactions, 64, 2, 157-170, 2016
 26. Sygulski R., Guminiak M., Polus Ł., Stability of a steel welded girder with bending and shear forces included, Acta Mechanica et Automatica, 11, 1, 14-19, 2017
 27. Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Hloupis G., Crack identification in plates using 1-D discrete wavelet transform, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 55, 2, 481-496, 2017
 28. Guminiak M., Knitter-Piątkowska A., Selected problems of damage detection in internally supported plates using one-dimensional Discrete Wavelet Transform, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 56, 3, 631-644, 2018


Monografie

 1. Guminiak M., Metoda elementów brzegowych w analizie płyt, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016, ISBN 978-83-7775-407-8


Prace zbiorowe

 1. Guminiak M., Krzywoliniowe elementy brzegowe w statyce płyt cienkich, rozdział w monografii: Ścisłe elementy krzywoliniowe w metodach elementów skończonych i elementów brzegowych. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rakowskiego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, ISBN 978-83-7143-991-9. Wybrana część opracowania dotycząca zastosowania metody elementów brzegowych w analizie konstrukcji, wykonana w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr NN 506 1740 33

 2. Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Przychodzki M., Damage detection in truss structure being the part of historic railway viaduct using wavelet transformation, in: Recent Advances in Computational Mechanics, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, 157-163, eds.: T. Łodygowski, J. Rakowski, P. Litewka, 2014
 3. Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., An application of the Discrete Wavelet Transform to defect localization in plates, in: Advances in Mechanics. Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, 297-300, eds.: M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, 2016
 4. Knitter-Piątkowska A., Guminiak M., Defect Detection in Plates Using Dynamic Response Signals and Discrete Wavelet Transform, in: AIP Conference Proceedings, Volume 22, Issue 1, DOI: 10.1063/1.5019116, eds.: J. Podgórski, E. Błazik-Borowa, J. Bec, T. Burczyński, M. Kuczma, J. Latalski, J. Warmiński, 2018


Nagrody

 1. październik 2008 r. – Nagroda JM Rektora PP za pracę naukową w roku akademickim 2007/2008

 1. sierpień 2012 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2011/2012

 1. październik 2012 r. – Nagroda JM Rektora PP zespołowa II stopnia za opracowanie naukowe w postaci monografii Ścisłe elementy krzywoliniowe w metodach elementów skończonych i elementów brzegowych

 1. październik 2017 r. – Nagroda JM Rektora PP za osiągnięcia naukowe uzyskane w roku akademickim 2016/2017


Staże

 1. 05. września - 04. listopada 2011 r. – staż naukowy w Instytucie Analizy Konstrukcji Politechniki Ateńskiej. Opiekunowie naukowi: Prof. J.T. Katsikadelis, Prof. M. Nerantzaki. Tematyka: zastosowanie metody elementów brzegowych w analizie płyt.