M. Guminiak, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE


  • J. Rakowski, M. Guminiak, TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI. REOLOGIA, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018, ISBN 978-83-7775-497-9
  • M. Guminiak, J. Rakowski, MECHANIKA KONSTRUKCJI PRĘTOWYCH W UJĘCIU MACIERZOWYM. Wstęp do metody elementów skończonych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012, ISBN 978-83-7775-200-5
  • M. Guminiak, J. Rakowski, MECHANIKA BUDOWLI, zbiór zadań z elementami ujęcia komputerowego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2011, ISBN 978-83-62617-06-7
  • M. Guminiak, J. Rakowski, ZBIÓR ZADAŃ Z MECHANIKI BUDOWLI, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2009, ISBN 978-83-89795-80-9
  • M. Guminiak, J. Rakowski, ZBIÓR ZADAŃ Z MECHANIKI BUDOWLI, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2008, ISBN 978-83-89795-66-3
  • M. Guminiak, PODSTAWY MECHANIKI KONSTRUKCJI PRĘTOWYCH W UJĘCIU MACIERZOWYM
  • -podręcznik internetowy dla studentów kierunków politechnicznych, polecany studentom studiów drugiego stopnia kierunku budownictwo jako uzupełnienie wiedzy przekazywanej na wykładach i ćwiczeniach z przedmiotu zaawansowana mechanika budowli na studiach niestacjonarnych II-stopnia. Treść: