działalno¶ć naukowa
Referaty, publikacje na kongresach, konferencjach i sympozjach:
  • Kawa Olga "Macierz sztywności elementu belkowego Timoshenki z podatnymi więzami podporowymi", X Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Doktorów Wydziałów Budownictwa, Szczyrk 4-6 listopada 2009 r
Kursy szkolenia:
  • Multiscale Modeling in Mechanics of Materials; Zakopane 9-11.09.2009 r
  • Introduction to Abaqus/CAE, Abaqus/Standard and Abaqus/Explicit; Budsoft, Poznań, wrzesień 2008 r
  • Dissemination of Fire Safety Engineering Knowledge; Poznań, 28 listopada 2008 r
  • Dynamic fracture and damage of brittle and ductile materials and its industrial applications; Poznań, 3-5 September, 2008 r
olga.kawa@put.poznan.pl