materiały  |   zadania |  teoria |  projekty  |  koła  |  programy  |  formularze ćw. proj.  |  literatura  |
Większość plików dostępna jest w formacie Potrable Document Format (PDF).
Do ich przeglądania można wykorzystać darmowy program Acrobat Reader.
Przykładowe zadania:
temat komu może się przydać??
st. dzienne st. zaoczne
I
stopnia
II stopnia inż.
MO MB MB MB
sem.
I
sem.
III
sem.
?
sem.
IV
sem.
V
Temat:
*        
*        
Temat:
*        
*        
Opracowania teoretyczne:
temat komu może się przydać??
st. dzienne st. zaoczne
I
stopnia
II stopnia inż.
MO MB MB MB
sem.
I
sem.
III
sem.
?
sem.
IV
sem.
V
Analiza kinematyczna, wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach i ramach płaskich:
*        
*        
*        
Mechanika ogólna:
*        
Mechanika budowli:
Temat: polecam
- źródło: adres
  *   *  
  *   *  
Przykładowe projekty:
temat komu może się przydać??
st. dzienne st. zaoczne
I
stopnia
II stopnia inż.
MO MB MB MB
sem.
I
sem.
III
sem.
?
sem.
IV
sem.
V
Analiza kinematyczna i statyczna układu tarcz sztywnych:
*        
*        
Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach statycznie wyznaczalnych:
*        
*        
Wyznaczanie sił wewnętrznych w ramach statycznie wyznaczalnych:
*        
*        
Wyznaczanie sił w prętach kratownic statycznie wyznaczalnych:
*        
Kolokwia:
Programy dydaktyczne:
 1. UPW - program rozwiązuje problem własny (oblicza wartości i wektory własne)
 2. URL - program rozwiązuje układ równań liniowych
 3. TRANS - program oblicza macierze elementowe dla prętów: sztywności, mas i sztywności geometrycznej w lokalnym i globalnym układzie współrzędnych
 4. SOLDIS polecam! - oprogramowanie wspomagające projektowanie konstrukcji budowlanych (statyka, dynamika, stateczność). Autorem programu jest mgr inż. Krzysztof Szajek z Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania. Program darmowy do użytku edukacyjnego.
Formularze ćwiczeń projektowych:
 •  mechanika ogólna - studia stacjonarne I stopnia - semestr I:
 1. Wyznaczanie wypadkowej układu sił.
 2. Analiza kinematyczna i statyczna płaskich układów tarcz sztywnych.
 3. Wyznaczanie sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych - belki.
 4. Wyznaczanie sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych - ramy.
 5. Wyznaczanie sił wewnętrznych w układach statycznie wyznaczalnych - kratownice.
 •  mechanika budowli - studia stacjonarne I stopnia - semestr III:
 1. Obliczanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych z zastosowaniem równania pracy wirtualnej.
 2. Metoda sił.
 3. Metoda przemieszczeń.
 4. Dynamika - ujęcie klasyczne.
 •  mechanika budowli - studia magisterskie - semestr V:
 1. Linie wpływowe sił w układach statycznie wyznaczalnych.
 2. Obliczanie przemieszczeń układów statycznie wyznaczalnych z zastosowaniem równania pracy wirtualnej.
 3. Obliczanie układów statycznie niewyznaczalnych metodą sił.
 4. Linie wpływowe sił w belkach ciągłych.
 •  mechanika budowli - studia magisterskie -semestr VI:
 1. Obliczanie ramy metodą przemieszczeń.
 2. Dynamika - ujęcie klasyczne.
 3. Obliczanie ram metodą przemieszczeń - wersja komputerowa.
literatura:
mechanika ogólna:
 • J.MISIAK: Mechanika ogólna, WNT, Warszawa 1993; t.I Statyka i kinematyka; t.II Dynamika
 • J.LEYKO: Mechanika ogólna, PWN, Warszawa 1997; t.I Statyka i kinematyka; t.II Dynamika
 • Z.CYWIŃSKI: Mechanika budowli w zadaniach. Układy statycznie wyznaczalne, PWN Warszawa 1999
 • A.GARSTECKI, A.GAWĘCKI, Z.LIS, J.PIETRZAK: Wytrzymałość materiałów, skrypt Politechniki Poznańskiej, cz.I
 • M.E.NIEZGODZIŃSKI, Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, PWN
 • F.P.BEER, E.R.JOHNSON: Vector Mechanics for Engineers, Statics, International Student Edition, McGraw-Hill Book Company Japan, Tokyo 1984
 • F.P.BEER, E.R.JOHNSON: Vector mechanics for Engineers, Dynamics, International Student Edition 1976
 • J.F.Shelley, Engineering Mechanics, Dynamics, McGraw-Hill Book Company 1980
 • dr Wojciech Sałata (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania PP): Mechanika ogólna w zarysie
mechanika budowli:
 • J.RAKOWSKI: Mechanika budowli - zadania, cz.I, Wydawnictwo Poliechniki Poznańskiej, Poznań 2007
 • J.RAKOWSKI: Mechanika budowli - wykłady, Alma Mater
 • A.GAWĘCKI: Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, Wydawnictwo PP, 1998 (t.I +t.II)
 • W.NOWACKI: Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1974 (t.I) - wyd. III zmienione
 • PRACA ZBIOROWA: Mechanika budowli z elementami ujęcia komputerowego, Arkady, Warszawa 1984 (t.I + t.II)
 • Z.DYLĄG, E.KRZEMIŃSKA-NIEMIEC, F.FILIP: Mechanika Budowli, PWN, Warszawa 1974, 77, 89 (t.I + t.II)
 • A.CHUDZIKIEWICZ: Statyka budowli, PWN, Warszawa 1973, 75 (cz.1 + cz.2)
 • B.OLSZOWSKI, Zb.STOJEK, Z.WASZCZYSZYN: Zarys mechaniki budowli, Politechnika Krakowska, Kraków 1978
 • Z.CYWIŃSKI: Mechanika budowli w zadaniach, PWN, Warszawa-Poznań, 1976; t.I Układy statycznie wyznaczalne; t.II Podstawy układów statycznie niewyznaczalnych
olga.kawa@put.poznan.pl