Przemysław Litewka

polski

English

español

deutsch

statystyka odwiedzin

Od 31/05/2010:

Free counters!


Spis treści

·         Dane osobowe

·         Informacje dla studentów

terminy konsultacji

prowadzone zajęcia

terminy oddawania projektów

przykładowe ćwiczenia projektowe

formularze ćwiczeń projektowych

przykładowe zadania z kolokwiów

przykładowe zadania z ćwiczeń

programy komputerowe, materiały pomocnicze

ogłoszenia

zasady zaliczania ćwiczeń

·         Podręczniki

·         Opublikowane artykuły

·         Referaty na kongresach, konferencjach i sympozjach

·         Linki


Dane osobowe   (początek strony)

Adres

dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof. nadzw.

Instytut Konstrukcji Budowlanych

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 5

60-965 Poznań

Poland

tel.: +48-61-6652468

fax: +48-61-8766116

email: przemyslaw.litewka@gmail.com

   

Krótki życiorys

1968

urodzony w Poznaniu;

1975-1987

nauka w Szkole Podstawowej Nr 20 i III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu;

1987-1992

studia wyższe, budownictwo na Politechnice Poznańskiej;

1990-1991

studia wyższe, budownictwo na University of Nottingham, Wielka Brytania w programie Tempus;

1992

stopień mgr inż. na Politechnice Poznańskiej:

„Projekt nasypu drogowego na podejściu drogi do mostu na rzece Obrze w Międzyrzeczu”

1992-1998

asystent w Zakładzie Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej;

1998

stopień dr inż. na Politechnice Poznańskiej:

„Efektywny element skończony o dużej krzywiźnie" (PDF);

1998-2013

adiunkt w Zakładzie Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej;

1999-2001

staż naukowy na Universität Hannover, Institut für Baumechanik und Numerische Mechanik, stypendium Alexander von Humboldt Foundation

2008

stopień dr hab. na Politechnice Poznańskiej:

„Kontakt między belkami"

2012-........

Kierownik Zakładu Mechaniki Budowli Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej

2013-........

stanowisko profesora nadzwyczajnego na Politechnice Poznańskiej

 

Zainteresowania zawodowe

mechanika budowli;

metody numeryczne w mechanice:

·         metoda elementów skończonych (MES),

·         metoda pasm skończonych,

·        problem shear-lockingu w MES-ie;

mechanika kontaktu:

·         kontakt belka-belka

·         sprzężone pola mechaniczne, elektryczne i termiczne

Inne zainteresowania

lotnictwo w I i II wojnie światowej, modelarstwo;

podróże, architektura, fotografia;

Języki obce

angielski

niemiecki

hiszpański


Informacje dla studentów      (początek strony)

Terminy konsultacji

Zajęcia dydaktyczne

Terminy oddawania projektów

Przykładowe ćwiczenia projektowe

Formularze ćwiczeń projektowych

Przykładowe zadania z kolokwiów

Przykładowe zadania z ćwiczeń

Programy komputerowe, materiały pomocnicze

Ogłoszenia (terminy i wyniki kolokwiów)

Mechanika Budowli - program zajęć, zasady zaliczania

Zaawansowana Mechanika Budowli - opis przedmiotu, zasady zaliczania

Zaawansowana Mechanika Budowli - program zajęć

Zaawansowana Mechanika Budowli - wymagania na egzamin

Zaawansowana Mechanika Budowli - informacje dot. egzaminu

Structural Analysis

Structural Mechanics I


Książki             (początek strony)

1. A. Litewka, P. Litewka, Mechanika budowli w architekturze historycznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006. okładka

2. P. Litewka, Kontakt między belkami, Seria Rozprawy, nr 410, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2007. okładka

3. P. Litewka, Finite Element Analysis of Beam-to-Beam Contact, Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics, Vol. 53, Springer, 2010. okładka

4. D. P. Boso, P. Litewka, B. A. Schrefler, Thermo-Mechanical Coupling in Beam-to-Beam Contact, in: Recent Developments and Innovative Application in Computational Mechanics, D. Mueller-Hoeppe, S. Loehnert, S. Reese, Eds., pp. 9-16, Springer, 2011.

5. P. Litewka, J. Rakowski, Kołowy element skończony, Eliptyczny element skończony, in: Ścisłe elementy krzywoliniowe w metodach elementów skończonych i elementów brzegowych, J. Rakowski Ed., pp. 23-44, 99-122, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011. okładka

6. P. Litewka, R. Sygulski, Wybrane zagadnienia zaawansowanej mechaniki budowli, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012. okładka

7. Recent Advances in Computational Mechanics, T. Łodygowski, J. Rakowski, P. Litewka, Eds., CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, 2014. okładka


Opublikowane artykuły   (początek strony)

[1]     P. Litewka, J. Przystański, A. Florkiewicz, Projektowanie nasypów drogowych na gruntach słabonośnych, Drogownictwo, styczeń 1994, pp.15-18.

[2]     J. Rakowski, P. Litewka, An efficient simple curved finite beam element, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, vol.76 Supplement 1, pp.503-504, 1996.

[3]     J. Rakowski, M. S. Kuczma, P. Litewka, Elastoplastic Analysis of Plates on Unilateral Foundations, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, vol.76 Supplement 2, pp.583-584, 1996.

[4]     P. Litewka, J. Rakowski, An Efficient Curved Element for Dynamic and Stability Problems, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik , vol.77 Supplement 1, pp.191-192, 1997.

[5]     P. Litewka, J. Rakowski, An efficient curved beam finite element, International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 40, pp.2629-2652, 1997.

[6]     P. Litewka, J. Rakowski, The exact thick arch finite element, Computers & Structures, vol.68, pp.369-379, 1998.

[7]     P. Litewka, R. Sygulski, Statical and dynamical analysis of bridge slabs by the Finite Strip Method, Archives of Civil Engineering, vol.XLV,2, pp.259-273, 1999.

[8]     P. Litewka, J. Rakowski, An efficient 3D curved beam finite element, CAMES, vol.7, pp.707-716, 2000.

[9]     P. Litewka, J. Rakowski, Free vibrations of shear-flexible and compressible arches by FEM, International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol.52(3), pp.273-286, 2001.

[10]   P. Litewka, P. Wriggers, Contact between 3D beams with rectangular cross-sections, International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol.53(9), pp.2019-2041, 2002.

[11]   P. Litewka, P. Wriggers, Frictional contact between 3D beams, Computational Mechanics, vol.28(1), pp.26-39, 2002.

[12]   M. S. Kuczma, P. Litewka, J. Rakowski, J. R. Whiteman, A variational inequality approach to an elastoplastic plate – foundation system, Foundations of Civil and Environmental Engineering, vol.4, pp.31-48, 2004.

[13]   P. Litewka, The penalty and Lagrange multiplier methods in the frictional 3D beam-to-beam contact problem, Civil and Environmental Engineering Reports, vol.1, pp.189-207, 2005.

[14]   D. P. Boso, P. Litewka, B. A. Schrefler, P. Wriggers, A 3D beam-to-beam contact finite element for coupled electric-mechanical fields International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 64(13), pp.1800-1815, 2005.

[15]   P. Litewka, Hermite polynomial smoothing in beam-to-beam frictional contact problem, Computational Mechanics, vol. 40(6), pp. 815-826, 2007.

[16]   P. Litewka, The elliptic curved beam finite element for static and dynamic analysis of arches, Foundations of Civil and Environmental Engineering, vol.14, pp.73-109, 2011.

[17]   P. Litewka, Enhanced multiple-point beam-to-beam frictionless contact finite element, Computational Mechanics, vol. 52(6), pp. 1365-1380, 2013.

[18]   P. Litewka, Frictional beam-to-beam multiple-point contact finite element, Computational Mechanics, vol. 56(2), pp. 243-264, 2015.

[19]   P. Litewka, M. Bąk, Stateczność ram stalowych z węzłami podatnymi, Przegląd Budowlany, 10/2015, ss. 42-47, 2015.

[20]   O. Kawa, P. Litewka, Contact with friction between 3D beams with deformable circular cross-sections, Engineering Transactions, vol. 63(4), pp. 439-462, 2015.

[21]   P. Litewka, R. Lewandowski, Nonlinear harmonically excited vibrations of plates with Zener material, Nonlinear Dynamics, vol. 89(1), pp. 691-712, 2017.

[22]   P. Litewka, R. Lewandowski, Steady-state non-linear vibrations of plates using Zener material with fractional derivative, Computational Mechanics, vol. 60(2), pp. 333-354, 2017.

[23]   O. Kawa, P. Litewka, R. Studziński, Contact between 3D beams with deformable circular cross-sections – numerical verification, Engineering Transactions, vol. 66(3), pp. 281-299, 2018.


Referaty na kongresach, konferencjach i sympozjach        (początek strony)

[1]     P. Litewka, J. Rakowski, Dynamics of Mindlin plates by gridwork analogy method, Computer Methods in Mechanics, XI Polish Conference, Kielce-Cedzyna, 11-14 May 1993, vol.2, pp.519-525.

[2]     P. Litewka, Free vibrations of plates by gridwork analogy method - the numerical analysis, Vibrations in Physical Systems, XVIth Symposium, Poznań-Błażejewko, 26-28 May 1994, pp.221-222.

[3]     P. Litewka, J. Rakowski, An efficient simple curved finite beam element, Computer Methods in Mechanics, XII Polish Conference, Warsaw-Zegrze, 9-13 May 1995, pp.200-201.

[4]     J. Rakowski, P. Litewka, An efficient simple curved finite beam element, The Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Hamburg, 3-7 July 1995, p.411.

[5]     J. Rakowski, M. S. Kuczma, P. Litewka, Elastoplastic Analysis of Plates on Unilateral Foundations, The Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Hamburg, 3-7 July 1995, p.339.

[6]     A. Florkiewicz, P. Litewka, Problemy stateczności zboczy z wewnętrznymi systemami osłabień, obciążonych fundamentami, VIIIth Glacitectonics Symposium, Zielona Góra, 1995.

[7]     P. Litewka, J. Rakowski, Free Vibrations of Thick Arches by Finite Element Method, Vibrations in Physical Systems, XVIIth Symposium, Poznań-Błażejewko, 22-25 May 1996, p.192.

[8]     P. Litewka, J. Rakowski, An Efficient Curved Element for Dynamic and Stability Problems, Annual Scientific Conference GAMM, Prague 27-31 May 1996, p. 120.

[9]     P. Litewka, J. Rakowski, The Exact Thick Arch Element with Large Curvature, XXXIst Polish Solid Mechanics Conference, 9-14 September 1996, Mierki k. Olsztynka, s.162.

[10]   P. Litewka, J. Rakowski, Vibrations of Shear-flexible and Compressible Arches by FEM, Annual Scientific Conference GAMM, Regensburg, 24-27 March, 1997.

[11]   P. Litewka, J. Rakowski, A Curved Beam Finite Element for Dynamic and Stability Problems, XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznań, 5-8 May, 1997, vol.2, pp.765-772.

[12]   P. Litewka, R. Sygulski, Statical Analysis of Bridge Slabs by the Finite Strip Method, XIII Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznań, 5-8 May, 1997, vol.2, pp.773-780.

[13]   P. Litewka, J. Rakowski, Vibrations of arches with large curvature by FEM, Vibrations in Physical Systems, XVIIIth Symposium, Poznań-Błażejewko, 27-30 May 1998, s.189-190.

[14]   P. Litewka, R. Sygulski, Free vibrations of bridge slabs by the Finite Strip Method, Vibrations in Physical Systems, XVIIith Symposium, Poznań-Błażejewko, 27-30 May 1998, p.191-192.

[15]   P. Litewka, R. Sygulski, Analysis of bridge slabs by the Finite Strip Method, Shell Structures Theory and Applications, The 6th Conference, Gdansk-Jurata, October 12-14 1998, pp.187-188.

[16]   P. Litewka, J. Rakowski, An efficient 3D curved beam finite element, XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów, 26-28 May, 1999,p.225-226.

[17]   P. Litewka, R. Sygulski, Bridge slabs analysis under moving loads by FSM, XIV Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Rzeszów, 26-28 May, 1999, p.227-228.

[18]   P. Litewka, J. Rakowski, An efficient arch finite element for dynamic and stability problems, 1st International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics, Seoul, Korea, 23-25 August 1999, vol.1, pp.475-480.

[19]   P. Litewka, R. Sygulski, Analiza numeryczna i eksperymentalna statyki płyt mostowych, XLV Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica, 13-18 września 1999, vol.1,pp.111-118.

[20]   P. Litewka, R. Sygulski, Vibrations of Bridge Slabs under Inertial Moving Loads, Vibrations in Physical Systems, XIXth Symposium, Poznań-Błażejewko, 24-27 May, 2000.

[21]   J. Rakowski, P. Litewka, Beam analogy in the Static Analysis of Shells of Revolution, Computational Methods for Shell and Spatial Structures IASS-IACM 2000, Chania, Crete, 4-7 June 2000, Abstracts, pp.10-11, CD-ROM.

[22]   P. Litewka, P. Wriggers, Contact between 3D beams with rectangular cross-sections, 3rd Contact Mechanics International Symposium CMIS 2001, Praia da Consolacao, Peniche, Portugal, June 17-21, 2001, in: Contact Mechanics, eds.: J.A.C. Martins, M.D.P. Monteiro Marques, pp.355-362, Solid Mechanics and its Applications, vol.103, Kluwer academic publishers, Dordrecht.

[23]   P. Litewka, P. Wriggers, J. Rakowski, 3D beam finite element for large displacement analysis, 2nd European Conference on Computational Mechanics ECCM-2001, Cracow, Poland, June 26-29, 2001, CD-ROM.

[24]   P. Litewka, P. Wriggers, Beam-to-beam contact finite element, WCCM V - Fifth World Congress on Computational Mechanics, Vienna, Austria, July 7-12, 2002, Book of Abstracts, vol.II, p.120; in: eds.: H.A. Mang, F.J. Rammerstorfer, J. Eberhardsteiner, paper ID-80222, website: http://www.wccm.tuwien.ac.at/index.html,.

[25]   P. Litewka, P. Wriggers, Frictional beam-to-beam contact by the Lagrange multipliers method, Complas VII - 7th International Conference on Computational Plasticity, Barcelona, Spain, April 7-10, 2003, Book of Abstracts, p.204; in: CD-ROM, eds.: E. Oñate, D.R.J. Owen.

[26]   P. Litewka, Frictional beam-to-beam contact by penalty and Lagrange multiplier methods - numerical comparison, CMM-2003 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Gliwice/Wisła, June 3-6, 2003, Short Papers, p.227-228; in: CD-ROM, eds.: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak.

[27]   M. Guminiak, P. Litewka, R. Sygulski, Static analysis of plates on the unilateral foundation by BEM, The 8th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES, Vilnius, May 19-21, 2004, Short Papers, p.349-350; CD-ROM.

[28]   D. Boso, P. Litewka, B. Schrefler, P. Wriggers, Electric-mechanical beam-to-beam contact, 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Warsaw, August 15-21, 2004, Abstracts Book, p.218; CD-ROM; Mechanics of the 21st Century, Ed. W. Gutkowski, T. Kowalewski, Springer 2005, CD-ROM paper10415.

[29]   D. Boso, P. Litewka, B. Schrefler, P. Wriggers, Electro-mechanical coupling in beam-to-beam contact, CMM-2005 16th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Częstochowa, June 20-24, 2005, Short Papers, p.127-128.

[30]   D. Boso, P. Litewka, B. Schrefler, P. Wriggers, 3D beam-to-beam contact within coupled electro-mechanical fields: a finite element model, 4th Contact Mechanics International Symposium CMIS 2005, Hannover, July 4-6, 2005; in: Analysis and Simulation of Contact Problems, Eds. Peter Wriggers, Udo Nackenhorst, Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics, vol. 27, pp. 103-110, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2006.

[31]   B. Litewka, P. Litewka, R. Sygulski, Analysis of floating plates under dynamic loads, Shell Structures Theory and Applications, The 8th Conference, Gdańsk-Jurata, 12-14 October 2005, in: Shell Structures: Theory and Applications, Eds. W. Pietraszkiewicz, C. Szymczak, pp.377-381, Taylor & Francis Group, London, 2005.

[32]   D. Boso, P. Litewka, B. Schrefler, P. Wriggers, Thermo-electro-mechanical coupling in beam-to-beam contact, III European Conference on Computational Mechanics, Lisbon, June 5-9, 2006, Book of Abstracts, p.306.

[33]   P. Litewka, Smooth frictional contact between beams in 3D, IUTAM Symposium on Computational Contact Mechanics, Hannover, 5-8 November 2006; in: IUTAM Symposium on Computational Methods in Contact Mechanics, Eds. P. Wriggers, U. Nackenhorst, pp. 157-176, IUTAM Bookseries Vol.3, Springer, Dordrecht, 2007.

[34]   P. Litewka, A smoothing technique frictional contact between beams in 3D, CMM-2007 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Łódź-Spała, June 19-22, 2007, Short Papers, p.253-254.

[35]   P. Litewka, A 3D curve smoothing method preserving nodes for the beam-to-beam contact, 8th World Congress on Computational Mechanics / 5th European congress on Computational methods in Applied Sciences and Engineering Methods in Mechanics, Venice, Italy, 30 June – 4 July 2008, CD-ROM, paper a2916.

[36]   P. Litewka, Two smoothing methods in frictional beam-to-beam contact – a numerical comparison, XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Adelaide, Australia, August 24-29, 2008, Abstracts Book, p.212; CD-ROM paper10700.

[37]   P. Litewka, The node-preserving beam-to-beam contact smoothing using Bezier’s curves, CMM-2009 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Zielona Góra, May 18-21, 2009, Short Papers, p.65-66; in: Computer Methods in Mechanics. Lectures of the CMM2009, Eds. M. Kuczma, K. Wilmański, pp. 439-452 The Beam-to-Beam Contact Smoothing with Bezier’s Curves, Springer, Advanced Structured Materials 1, 2010.

[38]   P. Litewka, Numerical comparison of various smoothing techniques in the beam-to-beam contact, 1st International Conference on Computational Contact Mechanics ICCCM09, Lecce, Italy, 16-18 September 2009, Abstracts, p.85-86.

[39]   P. Litewka, S. Sikora, Elliptic curved beam finite element, IV European Conference on Computational Mechanics ECCM 2010, Palais des Congres, Paris, France, May 16-21, 2010, CD-ROM paper 833.

[40]   P. Litewka, Multiple-point beam-to-beam contact finite element, CMM-2011 19th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Warszawa, May 9-12, 2011, Short Papers, p.317-318.

[41]   P. Litewka, Enhanced beam-to-beam contact element for almost parallel beams, 2nd International Conference on Computational Contact Mechanics ICCCM 2011, Hannover, Germany, 15-17 June 2011, Abstracts, p.135-136.

[42]   P. Litewka, Beam-to-beam contact, Bilateral Workshop on Topics in Civil and Mechanical Engineering on 30th Anniversary of Scientific Cooperation between Poznan University of Technology and Leibniz Universitaet Hannover, Hannover, Germany, 14-15 March 2013.

[43]   O. Kawa, P. Litewka, Contact between 3-D beams with deformable cross-sections, CMM-2013 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznań, August 27-31, 2013, Short Papers, p. MS14-11-12; in: Recent Advances in Computational Mechanics, T. Łodygowski, J. Rakowski, P. Litewka, Eds., p. 183-190, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, 2014.

[44]   P. Litewka, Numerical analysis of frictionless contact between almost conforming beams, CMM-2013 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Poznań, August 27-31, 2013, Short Papers, p. MS14-13-14; in: Recent Advances in Computational Mechanics, T. Łodygowski, J. Rakowski, P. Litewka, Eds., p. 191-199, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, 2014.

[45]   O. Kawa, P. Litewka, Contact with friction between 3-D beams with deformable circular cross section, 11th World Congress on Computational Mechanics WCCM XI, Barcelona, July 27-31, 2014.

[46]   P. Litewka, Frictional multiple-point beam-to-beam contact finite element, 11th World Congress on Computational Mechanics WCCM XI, Barcelona, July 27-31, 2014.

[47]   O. Kawa, P. Litewka, Numerical analysis of contact between 3-D beams with deformable cross-sections, 3rd Polish Congress of Mechanics - 21th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Gdańsk, September 8-11, 2015, Short Papers vol. 1, p. 119-120; in: Advances in Mechanics, M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, Eds., p. 287-291, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, 2016.

[48]   P. Litewka, Electro-mechanical multiple-point beam-to-beam contact, 3rd Polish Congress of Mechanics - 21th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Gdańsk, September 8-11, 2015, Short Papers vol. 1, p. 121-122; in: Advances in Mechanics, M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde, J. Górski, K. Winkelmann, Ł. Smakosz, Eds., p. 349-353, CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, London, 2016.

[49]   O. Kawa, P. Litewka, Numerical analysis of frictionless contact between 3–D beams with circular cross-section, VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS Congress 2016, Crete, June 5-10, 2016, https://www.eccomas2016.org/proceedings/pdf/6888.pdf.

[50]   R. Lewandowski, P. Litewka, Harmonically forced non-linear vibrations of plates made from Zener material, VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering - ECCOMAS Congress 2016, Crete, June 5-10, 2016, https://www.eccomas2016.org/proceedings/pdf/5811.pdf.

[51]   P. Litewka, R. Lewandowski, Influence of elastic supports on non-linear steady-state vibrations of Zener material, 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lublin, September 13-16, 2017, Short Papers p. MS09-17-18; in: COMPUTER METHODS IN MECHANICS (CMM2017): Proceedings of the 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, Jerzy Podgorski, Ewa Blazik Borowa, Jarosław Bec, Tadeusz Burczynski, Mieczyslaw Kuczma, Jarosław Latalski and Jerzy Warminski, Eds, AIP Conference Proceedings 1922, 100002 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5019087.

[52]   O. Kawa, P. Litewka, R. Studziński, Numerical analysis of cross-section deformation in beam-to-beam contact, Emerging Trends in Applied Mathematics and Mechanics ETAMM2018, June 18-22, 2018, Kraków, Book of Abstracts, p.106.

[53]   P. Litewka, R. Lewandowski, Comparison of viscoelastic material models in non-linear vibrations of plates, 9th International Congress of Croatian Society of Mechanics, September 18-22, 2018, Split, Croatia, Book of Abstracts, P. Marovic, L. Krstulovic-Opara, M. Galic, Eds., p.66.


Linki     (początek strony)

Uczelnie, fundacje

University of Nottingham

Leibniz Universität Hannover

Politechnika Poznańska

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Alexander von Humboldt Foundation

Czasopisma naukowe

Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Computers & Structures

Solid Mechanics and its Applications

Computational Mechanics

CAMES

Inne

Poznań

WW1 Aircraft Forum